Aile Ve Birey Hukuku; Boşanma Protokolü

Aile ve birey hukuku; boşanma protokolü tarafların yazılı ya da resmi olarak anlaşma sağlamaları açısından önemlidir. Boşanmak üzere mahkemeye başvuran çiftlerin haklarının korunması adına yasal bir prosedür oluşturulur. Bu aşamada ise anlaşmalı boşanma gerçekleşecekse eğer hem kadın hem de erkek için tüm detayların belirtilmesi önem taşır.

Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma protokolü evlilik birliği biterken, tarafların hak ve özgürlüklerinin kanunlar çerçevesinde yazılı olarak ifade edilmesi anlamına gelir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde de gerek görülmesi halinde karşılıklı sözleşme yapılabileceği vurgulanmıştır.

 • Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları yazılı olarak belirlendikten sonra hakimin karar verme süreci de hızlanır.
 • Anlaşmalı boşanmada bu tür sözleşmeler çiftler tarafından sürecin daha kolay ilerlemesi adına tercih edilir.
 • Protokol ya da sözleşmenin taraflar ile birlikte uzman kişiler tarafından hazırlanması kanun önünde bir geçerliliğinin olması açısından önem taşır.
 • Boşanma süreci sanıldığı kadar kolay olmamak ile hazırlanan sözleşme ile birlikte evlilikten kaynaklanan tüm sorumluluklar çiftler arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Boşanma Protokolü Neden Hazırlanır?

Çiftler arasında herhangi bir anlaşmazlık yoksa ve boşanma süreci hızlandırılmak isteniyorsa eğer sözleşme hazırlamak daha faydalı olacaktır. Boşanma protokolü sayesinde tarafların hakları belirlenir ve hakim tarafından kısa zaman içerisinde onaylanır. Aile Mahkemesi protokolü inceler, hukuka ya da anayasal kurallara aykırı bir durum yoksa eğer kabul eder. Boşanma sürecinin seyri, boşanma şartlarının tam olarak gerçekleşmesi açısından sözleşme yapmak her zaman faydalı olacaktır. Bu sayede dava açıldıktan kısa bir süre sonrasında sonuç alınır ve boşanma resmi olarak gerçekleşir.

Boşanma Protokolünde Olması Gereken Unsurlar

Müşterek çocukların velayeti, protokol içerisinde mutlaka belirtilmesi gereken unsurlardan bir tanesidir. 18 yaşından küçük çocuklar varsa eğer velayetlerinin anneye mi yoksa babaya mı verileceğine özen gösterilmelidir. Bu noktada anlaşma sağlanması halinde mahkeme hakimliği açısından da sorun çıkmaz.

 • Çocukların eğitim, sağlık, kişisel ihtiyaçları ya da sigorta gibi süreçleri de boşanma sırasında konuşulması gereken konular arasındadır.
 • Bakıma muhtaç çocukların aylık ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, eğitim masrafları, gelecekleri ile ilgili yapılacak olan planlar sözleşme içerisinde belirtilmelidir.
 • Ayrılan eşin kendisine bakabilme gücü yoksa eğer, nafaka da üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Kadın ya da erkekten hangisinin nafaka alacağı, tutarı ve süresi protokolde detaylı olarak açıklanır.
 • Evlendikten sonra edinilmiş, taşınır ya da taşınmaz tüm mallarda yine aynı şekilde sözleşme sırasında yorumlanır. Böylelikle her iki tarafta mağdur olmadan tüm malların eşit şekilde paylaştırılmasına özen gösterilir.
 • İsteniyorsa eğer maddi ve manevi tazminat süreci de anlaşma metninde yer almalıdır.
 • Son olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin de ne şekilde ya da kim tarafından ödeneceği anlaşmazlık çıkmaması açısından önemlidir.

Boşanma Protokolü Süreci Hızlandırır Mı?

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi süreci hızlandıran en önemli faktörlerden bir tanesidir. Boşanma davasında tarafların anlaşması ve ortak bir noktada uzlaşmaları davanın da kısa zaman içerisinde sonuçlanmasına zemin hazırlar. Ancak bu noktada hakim, yazılı ya da somut bir belgenin mahkemeye sunulmasını zorunlu kılar.

 • Sözleşmeyi tarafların rızası ile birlikte avukatları da vekalet vermeleri sonucunda hazırlayabilir.
 • Mahkeme hakimi tarafından onaylanması durumunda ise boşanma kabul edilir ve hemen sonuca varılır.
 • Boşanma gerçekleştikten sonra tarafların birbirleri üzerinde herhangi bir hak ya da sorumlulukları kalmaz.

Sözleşme ya da protokol içerisinde evliliğe dair tüm detaylar belirtildiği için daha sonrasında problem oluşmaz.

 

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz