AİHM Yeni Başvuru Formu

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hakkınızı aramak amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduysanız ve geri dönüş olumsuz bir şekilde geldiyse, farklı alternatif arayışlarınız olabilir. Daha üst bir kuruma başvurarak haklı veya haksız olduğunuz bir konuyu bir kez daha şahitler huzurunda yargıya taşımak istiyorsanız, adresiniz muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacaktır.

AİHM Yeni Başvuru Formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracak olan birey ve kişilerin, başvuru yaptığı sırada çeşitli unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir. Son derece hassas bir yapıya sahip olan AİHM, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvuru formundaki bilgi ve detayları eksiksiz bir biçimde talep eder.

Eğer eksik veya hatalı bir bilgi, bir istek varsa da, başvuru otomatik olarak kabul edilemez konumuna gelir. Bu da, başvuru yapan kişilerin direkt olarak hayallerinin suya düşmesi anlamına geliyor. Bu nedenle AİHM’nin çıkartmış olduğu yeni başvuru formuna dikkatlice göz atarak, tüm detayları titizlikle veriyor olmanız sizlere vakit anlamında çok fazla şey kazandıracaktır.

AİHM başvuru formunu dikkatlice doldurmak amacıyla, öncelikli olarak formu resmi internet sitesinden inceleyebilirsiniz. AİHM başvuru formu açıklamalar bölümünde yer alan önemli detayları asla atlamamalı, tüm ince ayrıntıları sonuna kadar doldurmalısınız. Aksi taktirde, başvurunuz ilk değerlendirme aşamasında geçersiz olarak sayılmaktadır.

AİHM Yeni Başvuru Formu Detayları

AİHM başvuru formu doldurma için, tüm bu detayları inceledikten sonra işlemlere başlayabilirsiniz. Formun doldurulmasının ardından yazılı bir nüsha almak amacıyla mahkeme ile temasa geçmemek gerekiyor. Formun çıktısının, başvuran kişi tarafından alınması, zaman anlamında büyük bir kazanım sağlayacaktır. Bu işlem sayesinde, form mahkemeye gerekli süre içerisinde ulaşıyor.

Başvurunun eksik olması durumunda, mahkemenin inceleme yapmadan başvuruyu geçersiz kılma yetkisi bulunmaktadır. Başvuru formu doldururken, Avrupa Konseyi’nin resmi iki dili sayılan İngilizce veya Fransızca olarak, veya Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden herhangi birinin resmi dili ile başvuru yapılabiliyor.

İşlemlerin ilk aşamasında, bir avukat tarafından resmen temsil edilme zorunluluğu bulunmuyor. Fakat, bir avukat ile ortak çalışarak ilk aşamadan itibaren resmi şekilde yanınızda olmasını istiyorsanız, mahkemede temsiliyet anlamında sorun çıkmaması adına avukatı yetkilendirdiğinize dair bir imzalı belgeyi mahkemeye göndermek şarttır. Başvuru formu, detayların doldurulmasının ardından ilgili adrese gönderilmelidir.

AİHM Yeni Başvuru Formu İncelenme Süreci

AİHM yeni başvuru formu nasıl doldurulur sorusunun yanıtının ardından, mahkemenin inceleme süreci ile ilgili bilgiler vermek gerekiyor. Mahkemenin, davanızı ne kadarlık bir süre zarfında inceleyeceği hakkında net bir bilgi yoktur. Detaylara göre değişkenlik gösteren başvurular, mahkeme tarafından aciliyet durumuna göre ön veya arkaya alınabilir. Aynı zamanda başvuru kabul edilme şartlarının tamamını karşılamıyor ise, dava tek yargıçlı bir oturumda karara bağlanır. Tek yargıç tarafından verilen karar, başvuran kişiye tebliğ edilir. Böyle bir kabul edilememezlik durumuna karşı, davacının tek yargıçlı oturumdan daha fazla detaylı bilgi talep etmesi mümkün olmamaktadır. Mahkeme, tebliğ ulaşımının ardından davayı kapatacaktır.

AİHM Yeni Bşavuru Formu Süreci

Mahkemenin davalara öncelik vermesi, çeşitli kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Davacının mahkemeye başvurma sebebi, eğer insan hakları ihlalleri konusunda ağır bir suça maruz kalmayı içeriyorsa, bu dava öncelikli olarak kayda alınmaktadır. Alınan sıraya göre davalar, yılda yaklaşık 30 defa görülmektedir. Duruşmaların 30’a yakın şekilde yapılması, sizin davanızın tarihi konusunda net bir fikir sahibi olamamanızı sağlayabilir. Bu bağlamda mahkeme, davanızı görme kararı aldıysa ve duruşma kararı çıktıysa, bununla ilgili olarak davacı bilgilendirilmektedir. Tüm duruşma kayıtları ve detaylar, mahkemenin resmi internet adresinden takip edilebilir ve izlenebilir.

Bir yorum yaz