Ağır Ceza Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Last Updated on 10 Ağustos 2021 by Okyanus Hukuk

Ağır Ceza Avukatı Nedir Görevleri Nelerdir

Türkiye Cumhuriyeti hukuk disiplinleri arasında avukatların da branşları bulunmaktadır. Ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemesi üzerinden görülmekte olan davaların yürütülmesinde rol oynamakta, Ağır Ceza Hukuku çerçevesinde uzmanlaşarak, müvekkillerini kanunlar ışığında yönlendirmektedir. Ceza avukatı, müvekkilinin hukuk üzerindeki haklarını inceler, yönlendirir ve mahkeme süresince temsiliyetini sağlar.

Ağır Ceza Avukatı ve Ünlü Ağır Ceza Avukatlarının Farkı Nedir?

1136 sayılı Avukatlık kanunları esaslarına dayanarak, avukatların belirledikleri branşlar üzerinde uzmanlaşmaları ve avukatlık bürosu üzerinden belirli davalara bakma hakları bulunmaktadır.

Ağır ceza avukatı, ağır ceza hukuku çerçevesinde düzenlenmekte olan kanunları ve mahkeme sürecini takip etmekle yükümlüdür. Bu süreci takiben, müvekkilinin mağdur ya da sanık olarak temsiliyetini üstlenir, dosyalarını düzenler ve kanunlara göre mahkemeye gerekli bildirimlerde bulunur aynı zamanda mahkeme ile müvekkili arasında aracı olmakla yükümlüdür.

Ağır ceza avukatı, müvekkillerinin zor davalarda özgürlüklerine kavuşmaları ya da haksızlığa uğramalarına karşı çıkmaları ile ünlü olmazlar. Ünlü avukatlar, genel olarak bulundukları branşlar üzerinden çalışkan, disiplinli ve stratejik bir şekilde ilerleyerek davanın sürecini takip etmektedir.

Türkiye’de ünlü ceza avukatları başarı ve disiplin üzerinden değerlendirilerek, müvekkillerine profesyonel bir şekilde yönlendirme yapmanın özelliklerini taşıdıkları için bilinir olabilmektedirler.

Branşına göre zor davalarla mücadele etmiş, iyi sonuçlar almış veya müvekkiline doğru yönlendirmelerde bulunmuş olan ceza avukatları, profesyonel ve uzman oldukları için tanınır olabilmektedir.

Mahkemede Ağır Ceza Avukatları Ne İş Yapar?

Suç kavramı üzerinden ağır ceza kanunları incelenmekte ve aynı zamanda bu dal üzerinden ağır ceza avukatı mahkeme sürecinde müvekkiline karşı sorumluluk almaktadır.

Mahkemede ceza avukatının sanık ya da mağdur üzerinden kanunlar ışığında, suçlamaların ya da mağduriyetin sonuçlarının neler olduğunu bildirmesi, mahkeme ve müvekkil arasında aracı olması gerekmektedir. Bu süreçte, dosyaların hazırlanması, delilerin sunulması, kanunların incelenmesi ve müvekkilin dava sürecindeki ek davalar hakkında neler yapabileceğine dair bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Ağır ceza avukatı, ceza hukuku üzerindeki güncel düzenlemeleri takip ederek, ağır ceza mahkemesinin sunduğu gerekçeler üzerinden müvekkilini savunmak, delilere göre yeni bir yol izlemek ve en iyi sonuca odaklanmak durumundadır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Nelerdir?

5235 sayılı kanun nezlinde, ağır ceza mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 12. Maddesi üzerinden suç ve suçlu düzenlemelerine göre davaların yürütülmesini sağlamaktadır.

Toplumun güvenliği ve refahı için gerekli olan kanunların düzenlenmesi ve işleme koyulması için hukuk sistemi üzerinden düzenlemeler yapılarak, hırsızlık, cinayet ve dolandırıcılık üzerinden Anayasal düzene uymayan bütün suç unsurlarını değerlendirmektedir.

Bu suç unsurları topluma ve kişiye yönelik olup, hırsızlıkla veya bedensel olarak zarar verme suçlarını barındırmakta T.C.K’nın 318 ile 332. Maddeleri esaslarına dayanarak mahkeme üzerinden yürütülebilmektedir.

Ağır ceza avukatı aşağıdaki suçları işlemiş ya da suçların mağduru olmuş müvekkilerine yönelik mahkeme sürecinde bulunabilmektedir.

 • Nitelikli dolandırıcılık suçları
 • Rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçları
 • Yağma, gasp ve hırsızlık suçu
 • Kasten insan öldürme suçu
 • Taksirle insan öldürme suçu
 • Zimmet suçları
 • Neticesi gereğinde ağırlaşmış yaralama suçları
 • Milli savunmaya karşı çıkmak
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarına karşı suçlar işlemek
 • Devlet sırlarına karşı casusluk suçu işlemek
 • Propaganda suçu, terörle mücadele kanunlarına karşı gelerek örgü üyeliği ile suça karışmak

Ağır Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur, Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Ağır ceza avukatı ile işbirliği yapmak için avukatlık bürosu üzerinden irtibat kurulmalıdır.

Avukatlarla birlikte çalışmak için öncelikle müvekkilin, avukatına açık ve net bilgiler vererek, deliler konusundaki sürecin işlenmesine katkıda bulunmalıdır.

Ağır ceza avukatı tutmak zor bir süreç olmamakla birlikte, danışma ve avukatlık hizmetleri için Okyanus Hukuk bürosuyla görüşerek, süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu süreçte sizlere dosya, dilekçe ve mahkeme yürürlükleri hakkında bilgi verecek olan ceza avukatı, branşında uzman olduğu için sürecin en iyi şekilde yönetilmesine katkıda bulunacaktır.

Ağır ceza mahkemesi üzerinden devletinde atadığı avukatlar bulunmaktadır. Ancak mağduriyet ve suç kapsamında göre her zaman profesyonel bir ağır ceza avukatı ile çalışmak iyi sonuçların oluşmasını sağlayabileceği gibi mahkeme sonucuyla ilgili kesin ve net konuşmalar yapan avukatlara güvenmemeniz gerektiğine dair tecrübeye yönelik bilgi alabilirsiniz.

Ceza avukatı fiyatları dava süreci, dosya masrafları ve müvekkilin suç kategorisine göre değişim gösterecek niteliktedir. Bunun için mutlaka danışmanlık ve avukatlık bürosuyla görüşerek, kesin ve net bilgiler alarak sürecin devam etmesini sağlamanız tavsiye edilmektedir. Ceza avukatı tutmak zor bir süreç değildir.

Ücret tarifeleri için son genel hükümleri kapsayan tebliğe de aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/UcretTarifeleri.aspx

istanbul ceza avukatı
İstanbul ceza avukatı

Ağır Ceza Avukatının İlgilendiği Suçlar Hangileridir?

Ağır ceza mahkemesi üzerinden yürütülmekte olan ağır ceza hukuku, gasp, insan öldürme ve zimmet suçlarını içermektedir. Ağır ceza avukatı, sanık, şüpheli ve mağdurun temsiliyetini dava üzerinden yürütebilmektedir.

İtiraz ve soruşturma aşamasında da yönlendirmeler yaparak danışmanlık alanında da katkı sağlayan ceza avukatı, öncelikle taksirle ölüme neden olma, rüşvet suçları, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçu ve resmi belgede sahtecilik suçlarında da müvekkilini mahkemede temsil edebilmektedir.

Terör suçlarına dayalı davalarda, propaganda yapma suçu, örgüt üyeliği suçu ve devletin sınırlarına karşı işlenen casusluk suçlarına da ağır ceza mahkemesi bakmaktadır.

Ceza avukatı bu aşamada müvekkilin dosyasının hazırlanması, dilekçe  ve itiraz işlemlerinin yürütülmesi aynı zamanda delilere yönelik kanunların incelenmesi durumlarından sorumlu bulunmaktadır.

T.C.K’nın 318. 319. 324. 332. Ve 325. Maddelerini kapsayan suçlarına ilişkin gerekli olan işlemlerin yapılmasına dair sorumludur. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi, on yıldan fazla hüküm durumlarında ve yeniden dava açma uygulamalarında da avukatlık danışmanlık işlemlerinden yararlanılabilmektedir.

Adam Öldürme Suçunda Ceza Avukatı

Taksirle ölüme neden olma ve kasten adam öldürme suçlarına da ağır ceza avukatı bakabilmektedir. Mağdurun ailesi tarafından veya yakını tarafından açılan davalarda, aynı zamanda sanık veya suçlunun üzerinden yürütülen davalarda ceza avukatı Türkiye Cumhuriyeti Ağır Ceza Mahkemesinde gerekli olan işlemlerin yürütülmesinde yetkilidir.

Bu yetki, müvekkilin savunulması, delilerin kanıtlanması ve dosyanın yürütülmesi şeklinde ilerlemekte, suçun gerçekliği ve kanıtı üzerine de işlemler yapılmaktadır.

Ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemesi üzerinden yürütülmekte olan soruşturma döneminden, sanık veya şüpheliye ait delilerin doğruluğuna aynI zamanda teknik araçların üzerinden incelemelere kanunlar ışığında izlek oluşturacaktır. Ağır ceza mahkemesindeki sonuçların ve sonuç sonrası itirazların yürütülmesi, suçlunun cezai uygulamalarından indirim almasını, iyi hal kanunları ve delilerin gerçekliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi de savcılık üzerinden ağır ceza avukatının dahil olabileceği davalar arasında yer almaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatı

Nitelikli dolandırıcık, bilişim hukuku ve ceza hukuku alanında incelenmektedir.

Telekominasyon üzerinden yürütülmekte olan dolandırıcılıkların mahkeme üzerinden incelenmesi, sanık, şüpheli ve mağdur ile birlikte gerçeğin ortaya çıkartılması için Türkiye Cumhuriyeti Kanunları esas alınarak ilerleme yapılmaktadır.

Ağır ceza avukatı, mahkeme sürecinde müvekkilinin deliler ve süreç hakkında bilgilendirilmesini, şahsın mahkemeyle olan iletişiminin oluşturulması sağlayacak şekilde çalışmalar yapmaktadır.

İtiraz, dilekçe ve delilerin sunulması durumlarında da bilişim avukatı ile birlikte çalışmalar yürütülerek, her iki alandaki yetkilerde kullanılabilmektedir.

Mağdurun veya başka birinin zararına uygulanmış olan dolandırıcılık suçlarında, devletin sanığa açtığı dava ya da direkt olarak mağdurun dava açımlarında sübjektif bir şekilde sürecin yürütülmesi gerekmektedir.

Kanunlara öncelik verilerek, mağdurun zararı veya sanığın suçsuzluğun ispatı durumlarına karşı gerekli olan mahkeme hususları yerine getirilerek, sürecin takip edilmesi sağlanacaktır.

Hile, dolandırıcılık, entrika çevirme, karşı tarafı aldatma üzerine çıkar odaklı suçlar da ceza mahkemesi tarafından, nitelikli dolandırıcılık hukuku üzerinden incelenmektedir.

Hile, dolandırma, yağma ve güven duygusunun kötüye kullanılarak maddi çıkar elde etme gibi birçok noktada açılımları bulunan bu tür davalarda ceza avukatı süreç hakkında size bilgi vererek, davanın yürütülmesini sağlayacaktır.

en iyi ağır ceza avukatı
İstanbul ceza avukatı

Bilişim Suçlarında Ceza Avukatı

Bilişim suçları avukatı, Türkiye’de bilişim hukuku üzerinden Ağır ceza mahkemesinden yürütülmekte olan davaları içermektedir. Sanık ve mağdur üzerinden yürütülmekte olan dava sürecinde, bilişim suçlarında ceza avukatı, nitelikli dolandırıcılık ve maddi çıkar durumlarında da dahil olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre bilişim suçları, maddi çıkar, yaralama ve ölümle sonuçlanacak entrakaların çevrilmesi durumunda ağır ceza hukuku alanına da girmektedir.

Ağır ceza avukatı, bilişim suçlarının niteliklerine göre ceza mahkemesine sunulacak delilerin, zararın ve mağdurun tramvası üzerinden de kanunlar nezlinde bir sürecin tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Bilişim suçları ve hukuku üzerinden değerlendirilmekte olan teknolojik suçlar, kişinin ve kişilerin zararı, mağduriyeti ve maddi hasarı üzerine de değerlendirilmekte, delilerle sanığın suçsuzluğuna yönelik incelemelerin yürütülmesini kapsamaktadır.

Ceza hukuku kanunlarına göre sanık ve mağdurun verdiği ifadeler, mahkeme temsiliyeti ve aynı zamanda ceza avukatının stratejik ilerlemesiyle bu sürecin yürütülmesi sağlanacaktır.

Bilişim suçlarında, bilişim hukuku ve ceza hukuku alanındaki ayrımların neler olduğunu ve süreç hakkındaki bilgileri avukatlık ve danışmanlık bürosu üzerinden öğrenebilirsiniz.

Ağır Ceza Avukatı İstanbul ‘dan mı Bulunur?

Ağır ceza avukatı İstanbul üzerinden yürütülmekte olan ceza mahkemesi için danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilecek bir hukuk insanıdır. Hukuk alanındaki çalışmaların yürütülmesi, kanunların incelenmesi ve mahkeme sürecinin yürütülmesi için gerekli olan bütün işlemlerin yapılması için Okyanus Hukuk ve danışmanlık bürosu üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Ağır ceza mahkemesi üzerinden yürütülmekte olan davalara bakan ceza avukatı, nitelikli dolandırıcılık, kasten adam öldürme, bilişim suçları ve hileli maddi çıkar davalarında sanık ve mağdurun uzlaşması, haklarına sahip çıkması için kanunlara göre süreci takip edecektir.

İstanbul üzerinden yürütülmekte olan mahkeme sürecinde, İstanbul ceza avukatı işlemleri hakkında bilgi alabilir, sürecin yürütülmesi ve mahkemede temsil edilmek için gerekli dosyaların hazırlanması da sağlanacaktır.

İstanbul ceza avukatı için İstanbul ceza mahkemesi üzerinden yürütülen davalara yönelik işlem yapabilirsiniz.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Neden Önem Arz Eder?

Türkiye Cumhuriyeti Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülmekte olan ağır ceza davaları, deliler ve süreç takibi gerektiren uzun süreli davalar olabilmektedir.

Bu süreçte mağdurun zararının mahkemeye yansıtılması, sanığın suçsuzluğunun kanıtlanması için gerekli olan bütün işlemler ağır ceza avukatı tarafından yürütülmektedir.

Ceza hukuku kanunlarına göre gerekli olan kanun maddelerinin, delil doğruluklarının ve mahkeme temsiliyetinin bütün aşamalarını uzman bir avukattan destek alarak yapmak, bilinçli bir şekilde mağduriyet veya suçsuzluğun ispatlanmasını sağlayabilmektedir.

En iyi ceza avukatı, ceza hukuku alanında tecrübeli olacak, müvekkilleriyle doğru bir dil kuracak aynı zamanda mahkeme süreci takip ederek disiplinli bir şekilde çalışacaktır. Dava sonuçlarının olumlu olması aynı zamanda sürecin takip edilerek, itiraz, dilekçe ve dosya hazırlama aşamalarının tamamlanması için her zaman avukatlarla çalışmak sürecin hızlanmasını da sağlayacaktır.

Bir yorum yaz