Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, bir mahkeme kararı neticesinde kişilerin işledikleri herhangi bir suç için kesinleşmiş  karardır. Kesinleşmeyen kararlar adli sicile işlenmez ve bu karar hapis cezası olabildiği gibi adli para cezası da olabilir. Bazı durumlarda Adli Sicil Kaydının Silinmesi gerekli olabilir.

Adli Sicil Kaydı Nerelerde İstenir?

Adli sicil kaydı olması kişiler için pek çok yerde negatif bir tesir yaratmaktadır. Bir iş yeri açıp ruhsat almak isteyen kişilerden sabıka kaydı istenmektedir. Bunun dışında iş başvurularında istenen belgeler arasında tamamlanması gereken bir belge de adli sicil kaydıdır. Yurtdışı çıkışlar için vize başvurularında, silah sahibi olmak isteyenlere verilecek silah ruhsatı için, ehliyet başvuruları gibi işlemlerde adli sicil kaydı istenmektedir. Herhangi bir sabıka kaydı bulunan kimseler bu işlemleri yaptırabilmek için adli sicil kaydının silinmesi durumunu araştırırlar.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Kişilerin işledikleri suçlarla ilgili kesinleşmiş karar olarak adlandırılan adli sicil kaydı, arşive bazı kodlarla işlenir. Bu arşivlerde Ne tür suç işlendiği, hangi tarihte işlenip ne tür cezalar verildiği ve bu cezaların uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgiler yer alır. Hangi mahkemede verildiğine kadar pek çok detaylı bilgi yer almaktadır. Adli sicil kaydının silinmesi yoluna giden kişiler pek çok mağduriyet yaşadıklarından dolayı bu yola başvurmaktadırlar.

Hangi Bilgiler Adli Sicil Kaydına İşlenir?

İşlenen suça dair hapis cezası kararları ile birlikte bu kararlarda herhangi bir erteleme veya şartlı tahliye var ise bu durumlar da adli sicil kaydına ayrıntıları ile işlenir. Ertelenmiş cezalar ile beraber tamamlanmış hapis cezaları da arşiv bilgisi olarak adli sicil kaydına işlenir. Ceza zaman aşımına uğramış ise, yabancı mahkemelerin herhangi bir kararı varsa, bir af durumu söz konusu ise, bazı haklardan yoksun bırakılmak, ehliyetin alınması gibi durumlar ve adli para cezaları da adli sicil kaydına işlenir. Küçüklü büyüklü her tür kesinleşmiş suç ve bu suçla ilgili kararların işlendiği adli sicil kaydı pek çok işlem için istenilen bir belge olduğundan kişiler adli sicil kaydının silinmesi ile ilgili başvurularda bulunmaktadırlar.

Hangi Kararlar Adli Sicil Kaydında Yer Almaz?

Sabıka kaydım var mı diye düşünenler için, adli sicil kaydının silinmesi için başvuruda bulunmadan önce bilinmelidir ki; karara bağlanmış para cezaları adli olmayıp idari para cezası ise bu tip cezalar sicil kaydında yer almaz. Askerî suçlarla ilgili kararlar adli sicil kaydına işlenmez. Tazyik hapsi verildi ise ve ayrıca disiplin suçları bir karara bağlanmış ise adli sicil kaydında yer almazlar.

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi konusunda mağduriyet yaşayanlar sabıka kaydının nasıl silineceği konusunu araştırdıklarında ceza infazının bitiminde kendiliğinden silinmesi gerektiği bilgisine ulaşacaklardır. Genel af çıktığı taktirde veya kişi ile ilgili şikayetten vazgeçildiğinde adli sicil kaydı silinmektedir. Cezanın zaman aşımına uğraması da silinmesine neden olur.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Cezanın infazı sonucu adli sicil kaydının silinmesi vuku bulduktan sonra bu kayıt arşivde beş sene boyunca kalmaktadır. Memnu haklar, yasaklanmış haklar anlamına gelmektedir.

Kişinin cezası bittiği halde, TCK dışındaki kanunlar hükümlüyü bazı haklardan yoksun ediyorsa hükümlü memnu haklarının iadesi için mahkemeye başvurabilir.

Mahkeme lehine karar verdiği taktirde sabıka kaydının arşive alındığı tarihe bakılır. Adli sicil kaydının silinmesi gerçekleştiği halde, arşiv kaydının silinmesi için arşive alındığı tarihten 15 yıl geçmesi gereklidir.

Fakat bu tarih memnu hakların iadesi alınırsa olmaktadır. Alınmadığı taktirde ise arşive alındığı tarihten 30 yıl sonra silinmektedir. Bazen kişilerin cezası infaz edildikten sonra işlediği fiil suç olmaktan çıkmakta, bu durumda da arşiv kaydı silinmektedir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli sicil kaydının silinmesi için cezanın infazının gerekli olduğunu belirtmiştik. Ancak kaydın silinmemesi durumunda bir avukat ile danışılmalı ve bir dilekçe hazırlanmalıdırAdli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü adli sicil kaydının silinmesi konusunda dilekçe verilecek merciidir. Adli sicil kaydının silinmesi konusunda hazırlanan  dilekçeniz  PTT şubelerinden Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne  gönderilebilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydında kişinin daha önce herhangi bir suç konusunda hüküm giyip giymediği görülebilir. Yeni bir işe girerken, yurtdışı vize evrakları alırken, bir iş yeri açarken, silah ruhsatı veya ehliyet gibi başvurularda her zaman adli sicil kaydı istenmektedir.

Bunların haricinde öğrencilerin  üniversite kayıtları  sırasında istenen belgeler arasında sabıka kaydı bulunmaktadır. Burs almak isteyen öğrencilerden de istenir ve banka kredilerinde de bazen istenebilmektedir.

Toplum hayatımızda önemli bir belge olan adli sicil kaydını her birey kendi yaşadığı şehirdeki adliye saraylarından alabilmektedir. Küçük bir ücret karşılığı alınan belge hayatımızda pek çok yerde lazım olabilmektedir.

Bir sabıkası olan vatandaşlar için cezasının infazından sonra bu belgenin istendiği her alanda zorluklar çıkabilmesinden dolayı adli sicil kaydının silinmesi yoluna gidilmektedir.

Adli sicil kaydınıza buradaki bağlantıdan E-devlet giriş bilgilerinizi girerek erişebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

Adli Sicil Kaydının Toplumdaki Önemi

Geçmişinde adli sicil kaydı bulunduğundan dolayı toplum içinde pek çok zorluk çeken, örneğin iş bulmakta zorlanan vatandaşlar son derece mağdur olmaktadır.

Cezalarının infaz olduğu halde insanların en temel hakkı olan bir iş bulup yaşamlarını idame etme durumunda zorlanmaktadırlar. Bu noktada adli sicil kaydının silinmesi zaruri bir istek durumundadır.

Adli sicil kaydının silinmesi için başvuruda bulunan eski hükümlüler normal toplum hayatına dönmek istemektedirler. Suçlarının infazından sonra sabıka kayıtları nedeni ile toplumsal hayatta çok fazla zorluk içinde bulunan kişilerin sayısı toplumumuzda az değildir.

Bu kişilerin topluma kazandırılmaları doğrultusunda adli sicil kaydının silinmesi yoluna başvurmaları doğal istekleridir. Ceza sürelerine bakılmaksızın eski hükümlülerin toplumsal hayata kazandırılmaları çok önemlidir.

 Bazı Özel Mesleklerde Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Mali müşavirlik, milletvekilliği, avukatlık, devlet memurluğu gibi bir takım mesleklere mensup kişiler işledikleri suçun cezasının infaz edilmesine rağmen TCK harici kanunlarla engellenmektedir. Yasaklanmış haklar anlamına gelen memnu haklarına tekrar kavuşabilmek için bu mesleklere mensup eski hükümlüler memnu haklarının iadesi için ve yasaklılık durumlarının kalkması için mahkeme kanalı ile başvuru yapmaktadırlar.

Memnu Hakların İadesi İçin Gerekli Şartlar

Öncelikle yukarıdaki şartlara bağlı olan eski hükümlülerin adli sicil kaydının silinmesi için memnu hakların iadesi ile ilgili olarak mahkemeye başvurmaları gereklidir. Yasaklanmış hakların iade edilmesi için cezanın infazı üzerinden 3 sene geçmesi şartı ile beraber mahkemenin eski hükümlü üzerinde iyi halli olduğuna dair kanaati de önemlidir.

Suçların Silinme Süreleri Farklı mıdır?

Eski hükümlülerin cezaları infaz edilip adli sicil kayıtlarının silinmiş olsa dahi arşivden silinmeyeceği belirtilmişti. Arşiv kaydına alınan suçların ise silinme süreleri işlenen suça göre farklılık göstermektedir.

Adli sicil kaydının silinmesi konusunda başvuruda bulunanlar arşivden de kaldırılması hususunda bu sürenin işlenen suçun türüne göre olduğunu bilmelidirler.

Kanunlarımızda 5, 15 veya 30 yıllık süreçler halinde uygulanan bu süreler sonucu sabıka kaydı arşivden silinir. Arşivde kayıtlı olan bir sabıka kaydı dahi eski hükümlüler açısından önemli bir durumdur.

Başvuruda bulundukları resmi kurum sabıka kaydı silinmiş olsa dahi arşiv kaydını görebilmektedir. Toplumsal hayata karışmak ve normal yaşamlarına dönmek isteyen eski hükümlüler için bu büyük bir sorun olmaktadır.

Adli Sicile Kayıt Edilen Durumlar

Cezanın infazının tamamlanması, genel af, zaman aşımı ve şikayetten vazgeçilmesi durumlarında adli sicil kaydı silinip arşive kaydedilir ve arşivden belirli bir süre içinde bu kayıtlar silinebilir.

Bununla birlikte adli sicildeki kaydın çıkartılması için cezanın infaz tarihinden itibaren bazı süreler geçmesi gereklidir. Adli sicile kayıt edilen kararlar arasında; koşullu salıverilme kararı da bulunmaktadır.

Bunun dışında hapis cezaları kararları, koşullu salıverilmenin geri alınması ve denetim sürelerinin uzatılması kararları. Adli para cezaları da adli sicile kayıt edilir. Adli para cezasının ödendiği bilgisi, tazyik hapsi veya tazyik hapsi sona ermesi durumunda kalan para cezasının ödenmesi hali de adli sicile kaydedilen bilgiler arasındadır.

Kısa süreli hapis cezaları bazı durumlarda para cezasına çevrilmektedir. Bu tip kararlar da adli sicil kaydına işlenir. Yabancı mahkemeler tarafından Türk vatandaşlarına verilen cezalar ve bu konuda Cumhuriyet savcısının kararı, cezanın zaman aşımına uğradığının belirlenmesi, özel ve genel af durumları ile akıl hastalığı durumlarında alınan güvenlik tedbirleri de adli sicile kaydedilen bilgilerin içindedir.

Avukatların Sürece Etkileri

Her ne kadar cezanın infazı sonrasında adli sicil kaydının silinmesi beklense de bu durumun gecikmesi eski hükümlülerde pek çok zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Gecikmeye sebep iş yoğunluğundan olmakla birlikte süreci hızlandırmak için bir avukat ile ortak doğrultuda hareket etmek kişilerin lehine olacak, sonucu çabuklaştıracaktır.

Adli sicil kaydının silinmesi ve normal yaşamlarına dönüp toplumsal hayata karışmak isteyen bir çok eski hükümlü avukat yolu ile hızlı bir şekilde sabıka kayıtlarını sildirmektedirler. Arşiv kayıtlarından da muhakkak silinmesi gereken adli sicil kaydı, belirli bir takım şartların oluşması sonucu tamamı ile silinmektedir.

Her türlü cezalar, adli para cezası dahil infaz edildikten sonra adli sicil kaydından silinmesi beklenmektedir. Avukatlar aracılığı ile çalışıldığında ise bu süreç hızlanmaktadır.

Memnu hakların iadesi kararında cezanın infazı üzerinden üç yıl geçmesi gereklidir. Bu süre zarfında kişinin iyi hali tespit edilirse memnu hakların iadesine karar verilir.

Normal şartlar içinde cezanın infazı tamamlandıktan sonra arşiv kaydından da silinmesi için 30 sene geçmiş olması gerekmektedir. Avukatlar ise bu sürecin hızlanmasını sağlamaktadırlar.

Adli para cezaları sicile işlenir fakat idari para cezaları adli sicil kaydına işlenmez. Adli sicil kaydı hızlı silinmekle birlikte arşiv kayıtlarından da silinmesi biraz daha uzun bir süreçtir.

Memnu hakların iadesine karar verildiyse avukatların yardımı ile 1 ay kadar bir süre içinde arşiv kaydı da silinecektir. Eski hükümlülüler bilhassa iş bulma sürecinde adli sicil kayıtlarından dolayı büyük zorluklar yaşamaktadırlar.

Bu zorlukların ortadan kalkması ve normal yaşam sürecine adapte olabilmeleri için resmi kurumlarda görülebilen arşiv kayıtlarının da silinmesi gereklidir. İnfaz süresini tamamlayan hükümlüler adli sicil kayıtlarının silinmesini beklemekte, bunun için sicil ve istatistik genel müdürlüğüne bazı belgeler vermeleri gerekmektedir.

Bu süreçte bir avukatın uzman yardımı yol gösterici ve kolaylaştırıcı olacaktır. Eski hükümlülerin hayatları boyunca bir çok resmi süreç içinde karşılarına çıkabilecek ve istenebilecek adli sicil kaydının silinmesi bu kişilerin topluma kazandırılması ve normal hayat sürecine dahil olmaları açısından çok önemlidir.

Bir yorum yaz