Adli Kontrol Kararı ve Uygulaması

Tedbir olarak ifade edilen adli kontrol kararı ve uygulaması, tutuklama kararının önüne geçmekte. Yani gerek şüphelinin gerekse sanığın, denetim altına girmesine olanak sağlanır. Bu aşamada cezaevi infazına yer verilmez. Aksine denetimli olacak şekilde sanığın ya da şüphelinin serbest bırakılması söz konusudur. Bu anlamda;

  • Adli bir karara bağlı olarak kontrol uygulamalarına yer verilmekte.
  • İdari yolla şüphelinin ya da sanığın kontrol altına alınması sağlanır.
  • İmza vermek ya da yurtdışı yasakları bu idari yollar arasında gösterilir.

adli kontrol kararı

Sadece ceza mahkemesi tarafından adli kontrol kararının çıkarılması mümkün olmakta. Bu konuyla alakalı olarak CMK md. 110 üzerinden gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Neticesinde karar üzerinden uygulamalara geçilir ve şüphelinin bu yolla ceza yaptırımlarına maruz kalması esas alınır.

Adli Kontrol Uygulamasında Tedbirler

Adli kontrol kararı ve uygulaması için ceza mahkemesi tarafından tüm esaslar ifade edilir. Mesela hangi şekilde adli kontrole bağlı olunduğu gözler önüne serilir. Genelde pozitif yükümlülük üzerinden uygulamalara yer verilir. Ancak yurtdışı yasağı gibi negatif yönler de mevcut durumda. Bu sefer CMK md. 109 /3 üzerinden sergilenen detaylar ise;

-İmzalar; Hakimin kararını dikkate alarak imza uygulamasına geçilebilir. Mesela hakim tarafından imzanın atılması gereken yerler ifade edilir. Hatta yerden ziyade süreler de gözler önüne serilir. Ancak bu detaylar üzerinden imza uygulaması için adli kontrole yer verilmektedir.

-Kefalet; Cumhuriyet savcısı tarafından güvence bedeline de yer verilmektedir. Bu sefer şüpheli ya da sanığın maddi durumu göz önünde bulundurulur. Neticesinde de peşin ya da taksitli olacak şekilde kefalet ödemelerine geçilmektedir. Ancak çok sık başvurulmayan adli kontrol kararı ve uygulaması arasında yer almakta.

Adli Kontrolde Elektronik Kelepçe Uygulaması

Adli kontrol kararı için Denetimli Serbestlik Yönetmeliği de göz önünde bulundurulur. Böylece elektronik kelepçe uygulamalarına da yer verilmektedir. Bu şekilde hükümlünün belirli bir alanda yaşamasına izin verilir. Genelde de ikamet ettiği ev ile çevresi üzerinden sınırların belirlenmesi söz konusudur.

Kelepçe belirli bir alarm sistemi üzerinden çalışma gösterir. Mesela kelepçenin açılması halinde alarm sistemi devreye girer. Aynı zamanda belirlenen sınırların dışına çıkılması halinde de alarm ötmeye başlar. Alarm neticesinde kişinin denetlenmesi esas alınır. Hatta bu duruma bağlı olarak kişinin tutuklama kararına dahi yer verilmektedir

Adli Kontrol Kararının Verilmesi Aşamaları

Adli kontrol kararı sorgulama ve kovuşturma gibi çeşitli aşamalar üzerinden çıkarılır. Mesela önce Cumhuriyet savcısının istemine göre şekillenmesi söz konusudur. Bu yolla sulh ceza hakiminin kararı dikkate alınır. Öyle ki Cumhuriyet savcısının talebi olmadığı zaman adli kontrol kararının çıkarılması mümkün olmaz. Bunun dışında;

  • Soruşturma sırasında tutuklanan şüpheli dahi adli kontrol altına girebilir.
  • Kovuşturma aşamasında da yine mahkemenin adli kontrol kararı çıkartması mümkün.

Asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi tarafından, kovuşturma neticesinde adli kontrol kararına yer verilmektedir. Farklı olarak bazı özel mahkemelerin dahi bu yönde kararları dikkate alınır. Mesela çocuk mahkemesi bunlar arasında yer almakta.

Adli Kontrol Uygulamasına Uyulmaması

Adli kontrol kararı koşulları mahkeme tarafından ifade edilir. Örneğin yurtdışı yasadığı bunlar arasında yer almakta. Aynı zamanda elektronik kelepçe üzerinden kontrole yer verilir. Bu sisteme aykırı bir şekilde yaşayanlar da kararı reddetmiş sayılır. Sonuç olarak hapis cezasına yer verilmektedir. Özellikle de yetkili yargı mercii tarafından anında tutuklama kararı dahi çıkarılabilir. Bunun dışında adli kontrolün şeklinde yönelik farklı kararlara da yer verilebilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz